Apple Commercials


Apple – Think Different


Apple – IPod ad

 Deze video laat 40 jaar Apple in 40 seconden zien